Dala Ljud & Vision AB

Audio Video

Vad som efterfrågades

Dala Ljud & Vision AB driver en butik under varumärket Audio Video. Kunden behövde ett system för att hantera service- och garantiärenden.

De färdiga system som finns på marknaden motsvarade inte kundens specifika krav. Systemet vara lätt att arbeta med och göra det tydligt vilken status ett specifikt ärende har. Övriga funktioner som efterfrågades var möjlighet att filtrera, söka och skriva ut ärenden.

Vår lösning

Tillsammans med kunden kartlade vi hur vi kunde förbättra och förenkla en vanligt förekommande arbetsuppgift i butiken. Vi började med att specificera all data ett serviceärende behöver ha.

När vi hade allt förarbete klart för oss tänkte vi igenom ett lämpligt gränssnitt för att göra det så enkelt och snabbt som möjligt att mata in nya ärenden samtidigt som det skulle gå att ta fram befintliga och gamla ärenden. Vår målsättning var att göra ett system som var så lätt att använda att en ny medarbetare direkt skulle kunna använda systemet utan i princip någon introduktion.

Vi bestämde oss snabbt för att systemet skulle vara webb-baserat. Anledningen till det var för att inte bli beroende av att installera något på kundens datorer. Att systemet körs på webben innebär också en fördel att kunden kan logga in varifrån som helst och ha bra koll på alla ärenden.

Slutresultat

Systemet som togs fram blev ett effektivt verktyg att skriva in nya ärenden medan kunden är i butiken och alla säljare i butiken kan nu mera enkelt ta fram information om specifika ärenden.

Tack för ett perfekt system. Det var precis vad vi behövde och det kommer underlätta vår vardag enormt mycket!

Simon Appelqvist, VD Dala Ljud & Vision AB

Daniel Nordmark
Grundare av DA:WEBB

Daniel har över 15-års erfarenhet av att jobba med systemutveckling med fokus på internet.

Daniel Nordmark
Grundare av DA:WEBB